Lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2021 của Phật giáo huyện Bù Đăng 02/12/2021

Lễ tổng kết công tác Phật sự năm 2021 của Phật giáo huyện Bù Đăng 02/12/2021

Sáng nay 02/12/2021. Tại Văn Phòng BTSGHPGVN HUYỆN BÙ ĐĂNG đã trang nghiêm long trọng tổ chức Lễ Kỷ Niệm 713 Năm ngày Đức Giác Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông và ra mắt văn phòng BTSPG huyện tại ấp 2 xã Minh Hưng – Bù Đăng – Bình Phước.

Tham dự và Chứng Minh buổi lễ có sự hiện diện của

– Thượng Toạ Thích Chiếu Pháp – Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư Ký  BTSGHPGBP.

– Hoà Thượng Thích Từ Tấn – Phó Trưởng Ban BTSPGBP

– Thượng Toạ Thích Đồng Tấn Trưởng Ban BTSPGBĐ

Cùng chư Tôn Đức thành viên BTSPG huyện Bù Đăng.

Về phía đại diện chính quyền có

Ông Lý Trọng  Nhân – TUV -Trưởng ban Dân Tộc tỉnh.

Ông Hồ Thanh Sơn – Trưởng Phòng An Ninh Nội Địa CA tỉnh Bp cùng thành viên

Ông Lê Thanh Hải – UVBTVHU- Chủ Tịch UBMTTQ huyện Bù Đăng cùng các thành viên

Bà Thị Diệu Hiền phó Chủ Tịch UBND huyện Bù Đăng cùng các thành viên

Các ông, bà đại diện Đảng Uỷ, Uỷ Ban UBMTTQ xã Minh Hưng

TT. Thích Đồng Tấn trưởng BTSPG huyện đã tuyên bố khai mạc hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022

      Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác Phật sự trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của BTS GHPGVN huyện bù đăng

Trong năm qua, dưới sự chỉ đạo của TT trưởng ban , sự giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, Tăng Ni, Phật tử huyện bù đăng đã đoàn kết hòa hợp hoàn thành các Phật sự đã đề ra, góp phần xây dựng ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. tích cực tham gia các cuộc vận động: cứu trợ nhân đạo, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai… theo đường hướng mà Giáo hội Phật giáo đã đề ra. Công tác tăng sự, giáo dục, hoằng pháp, hướng dẫn phật tử, nghi lễ, văn hóa, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội được quan tâm.

Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Trị sự GHPGVN huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở thờ tự.

Trong hội nghị, chư tôn Đức

tăng ni đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho phương hướng hoạt động của Phật giáo tỉnh nhà trong năm 2022 đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Kết thúc Hội Nghị, TT. Thích Đồng Tấn, trưởng ban BTSPG nhấn mạnh: “Năm 2022, Ban Trị sự GHPGVN huyện và Tăng Ni Phật tử huyện nhà luôn nêu cao tinh thần đoàn kết hoà hợp và phương châm của Giáo hội. 

Đặc biệt, trong năm 2021, do tác động của đại dịch Covid-19, Ban Trị sự PG đã hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử nêu cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội để giúp đỡ những gia đình khó khăn trong đại dịch Covid-19.

Dưới đây là nội dung Báo Cáo Tổng Kết Hoạt Động Phật Sự năm 2021: BTS GHPGVN Huyn Bù Đăng

Kính bch Thượng Ta Trưởng BTS PG huyn Bù Đăng

Kính bch Chư Tôn Thin Đức Tăng-Ni thường trc BTS PG huyn Bù Đăng

Kính thưa Quý VQuan Khách Chính quyn.

Được unhim ca TTBTSPG huyn, ban thư ký chúng con xin báo cáo tóm tt hot động Pht sca huyn từ  sau Đại Hi đến nay.

 Vcông tác Pht SBTS PG Bù Đăng từ sau kết quả Đại Hội Đại Biểu Phật Giáo huyện nhiệm kỳ IV – (2021- 2025), BTSPGVN huyện Bù Đăng với tinh thần “Kỷ Cương – Trách Nhiệm –  Đoàn Kết – Phát Triển” đã đặt ra phương hướng, mc tiêu xây dng PG huyn nhà ngày càng vững mạnh, hoà hợp, thiết thực, trưởng dưỡng Đạo Tâm, Trang Nghiêm Giáo Hội. BTS cùng toàn thể Tăng Ni luôn đặt tiêu chí phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật và lên phương án kế hoch để htrợ đời sng tu tp Tăng-Ni Tín Đồ Pht T, vng nim tin, tin tn tu tp trong chánh Pháp.

Trong thi gian qua, do nh hưởng đại dch Covid-19 trên toàn quốc. Công tác Pht S cũng gp nhng chướng duyên trngi nht định, nhiu kế hoach định hướng, mục đích phát trin ngành Hoằng Pháp, Nghi Lễ, Lễ Hội Văn Hoá, Tu Học Giáo Lý,.v.v. trong địa phương cũng như các đạo tràng bị đình trgián đon. Nhưng vi tinh thần xả phú cầu bần, xả thân vì đạo của những hành giả mang trọng trách Là Như Lai xgi, vi bi nguyn hong pháp li sanh. Chư Tôn Thin Đức đã quyết tâm ra sc phn đấu, tu dưỡng và it nhiều có  được nhng thành quả  tuy chưa lớn lao nhưng cũng đáng để khích lệ như sau:

VTăng S:

–  Ban Tăng Sự đã ký đề xut tn phong và gii thiu cho Tăng-Ni thgii, đi hc các trường Pht Hc ngoài tnh, cth như sau:

Lp danh sách đề xut tn phong Ni Sư 1 v.

a. VGII THIU THGII

  1 vTKheo Ni                2 vSa Di Ni                       1 vSa Di                      

b. GII THIU ĐI HC NGOÀI TNH

1. vSa Di      

– Thống kê danh bộ  tự viện  được 26 tvin.

             Trong đó Thượng Ta 2 Vị                           Đại Đức Tăng 8 vị

Ni Sư 2 vị                                       Đại Đức Ni 27 v

           Thc Xoa 4 vị           Sa Di 1 Vị                        Sa Di Ni 3 v

– Kiện toàn Nhân Sự thành viên các ban ngành

– Phân Công Phân Nhiệm Cụ Thể từng Uỷ Viên chuyên trách.
Trin khai hp bu thành công Ban Đại Din Pht xã Đăng Hà

Vvic tp chúng Kiết HAn Cư bgián đon do bị ảnh hưởng đại dch Covid-19, Tăng Ni Bù Đăng nghiêm túc chấp hành cầm túc An Cư Ti Trú X.
Trong phiên nghs sinh hot định kHCGH tháng 9 Âm Lịch năm Tân Sửu 2021 BTSPG huyện nghị sự thông qua thành công và trin khai nghquyết III/ nhim kIV.
Động viên Pht tduy trì nếp sng sinh hot ca các tín đồ Pht t, trong giãn cách xã hi vn là nhng pht tthun thành, công dân gương mu trong địa bàn dân cư, tt đời đẹp đạo. Các chùa vn tchc lsám hi, tng gii và cu nguyn cho quc thái dân an trong ni x, ni chúng.
Mc dù trong bi cnh chung nn kinh tế đất nước và toàn cu có không ít nhng khó khăn đình trnhưng GHPGBĐ thông qua Ban TTXH phi hp cùng chính quyn địa phương, vn động pht tử đùm bc schia vi cng đồng nhiu công tác tthin vào an sinh xã hi như, lót nha đường giao thông nông thôn, htrbà con nhu yếu phm vượt cơn đại dch tng stin là: 9.922.550.000đ (Chín tchín trăm hai mươi hai triu năm tram năm mươi ngàn đồng).
BTS kin toàn ban TTTT để đã đưa vào hot động trang Thông Tin Truyn Thông ca BTS GHPGVN Website hppt//:phatgiaobudang.vn đến nay cơ bn đã có nhng bước đi đầu tiên truyn ti thông tin Pht s, Pháp sca Pht Giáo huyn nhà.
VPhn QuNgân Sách ca BTS

Tng sdư hin ti được ThQuBTS báo cáo vi stin là 46.800.000đ (bn mươi mt triu tám tram ngàn đồng) đóng góp tcác ngun. đóng góp cho Đại Hi, và công đức phí ca các Pht S, sẽ được ThQubáo cáo chi tiết.

     Trên đây là tng kết Pht Snăm 2021 ca BTS PG huyn Bù Đăng, ti đây Ban Thư Ký đề xut xin ý kiến chỉ đạo ca Thượng Ta Trưởng Ban và Thượng trc BTS lên phương án xây dng btúc kiến thc hành chính Giáo Hi cho Chư Tôn Đức thành viên BTS cũng như TrTrì các TVin trên địa bàn huyn nhà. Chư Tôn Đức thường trc BTS có trách nhim Trc Ban theo sphân công ca tng ban Chuyên Ngành, kế hoch cthhóa hành chính mt ca, các ban chuyên ngành lên kế hoch cth, theo dõi báo cáo hàng tháng vphương hướng mà mình đề ra, ưu đim hay khuyết đim để kp thi sa đổi bsung cho công tác Pht shoàn thin sm nht.  

  Nhìn chung Pht Giáo huyn Bù Đăng năm 2021 bt đầu khi sc hòa nhip vi thi đại công nghnhư hin nay, công tác hành chính giáo cũng có thành công mi qua sdn dc ca Thượng Ta Trưởng Ban. Trong nhim knày BTS squyết chí thành công NghQuyết ca BTS đã được thông qua Đại Hi. trên đây là báo cáo và đề xut ca Ban Thư Ký kính trình chư Tôn Tnh Đức tri tường.

                                                                                               Ban Thư Ký

Những hình ảnh hội nghị tổng kếtNiệm Phật Khai Mạc

bài và ảnh: Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Trung Tuệ

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC