Chùa Thanh Minh A Lan Nhã tổ chức đại lễ Phật đản

Ngày 30 tháng 5 năm 2023  chùa  Thanh Minh A Lan Nhã trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật đản, Phật lịch 2567. Chứng minh than dự buổi lễ có chư tôn Đức Tăng Ni BTS GHPGVN tỉnh, huyện cùng đại diện  lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện Bù Đăng kết […]
chi tiết