Ban trị sự Phật giáo Bình Phước họp phiên định kỳ

Sáng nay vào lúc 08h15 – 05/12/2021. Tại Chùa Tỉnh Hội, Vp BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO VIỆT NAM tỉnh Bình Phước, Thường Trực BTSPG tiến hành phiên họp định kỳ về công tác Phật sự. Hoà Thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ Tịch TTHĐTSTƯ, Trưởng Ban BTSTƯ – Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo […]
chi tiết