Phật pháp

Lời vàng của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh để lại cho đời

LỜI VÀNG CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH ĐỂ LẠI CHO ĐỜI 1- Hãy khoan hồng tha thứ, biết thiện thì làm, tới đâu thì tới. 2- Sống trong cuộc đời, muốn được thong thả rảnh rang thì đừng dính đến quyền lợi. 3- Làm việc hễ thuận duyên thì làm, không thuận thì phải khéo léo […]

chi tiết

Biết pháp, biết nghĩa, biết thời

Ai cũng biết muốn tu thì phải học tập giáo pháp. Nếu không học mà cố gắng tu thì gọi là tu mù, có thể tu sai với Chánh pháp. Đức Phật đã xác định trong bảy pháp “được hoan hỷ an lạc trong pháp Hiền thánh, thẳng tiến đến lậu tận” thì trước cần […]

Trước tình hình mới: Cần những giải pháp hữu hiệu trong quản lý Tăng sự

Vào các ngày 26, 27/06/2015, Ban Tăng sự T.Ư Giáo hội (T.Ư GH) sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc ngành Tăng sự tại tỉnh Ninh Bình với chủ đề “Quản lý Tăng sự trong giai đoạn hiện nay – thực trạng, thách thức và giải pháp”. Đây được xem là một hoạt động trọng […]

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp với ký ức về ngọn lửa Bồ-tát Thích Quảng Đức

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, là một trong những nhân chứng, có mặt trong Pháp nạn của Phật giáo năm 1963. Nhớ về sự kiện Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Hòa thượng nói: “Ngọn lửa tự thiêu của Bồ-tát Thích Quảng Đức […]

Những dấu ấn trên con đường vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam

Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giác Ngộ Online giới thiệu lại các tư liệu về quá trình vận động, hình thành và phát triển của Giáo hội những năm qua. Nội dung dưới đây nằm trong tuyến bài do Báo Giác Ngộ thực hiện. Giáo hội Phật giáo […]

Tiến trình vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam

Hướng tới 40 năm thành lập GHPGVN, Giác Ngộ Online giới thiệu đến Tăng Ni, Phật tử, độc giả hồ sơ tư liệu tập hợp có hệ thống các tài liệu và sưu khảo từ những ngày đầu tiên công cuộc thống nhất Phật giáo diễn ra, do Báo Giác Ngộ thực hiện. Sau ngày 30-4-1975, đất […]

Sự kiện đầu tiên trong lịch sử 2.000 năm Phật giáo Việt Nam

Đó là ý trong Lời khai mạc Hội nghị đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam của Hòa thượng Thích Trí Thủ với vai trò là Trưởng ban Vận động Thống nhất Phật giáo Việt Nam, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, sáng ngày 4-11-1981. “Hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, chúng […]

Phật dạy người xuất gia nên thân cận và nương tựa ai?

Một trong những biểu hiện quan trọng của quy y Tăng là không gần gũi, thân cận thầy tà, bạn ác. Và giới định tuệ trở thành những tiêu chuẩn tin cậy nhất, là thước đo căn bản nhất để nhận biết về người thầy hoặc bạn mà mình đang nương tựa là chánh hay […]

Phật dạy khổ vui trong đời sống ngũ dục

Đức Phật thường nhắc nhở các hàng đệ tử, phải có thái độ thận trọng đối với ngũ dục, Ngài không khuyến khích lìa bỏ ngũ dục một cách thái quá, để sống đời sống khổ hạnh ép xác, vì hai lối sống cực đoan ấy đều không đưa đến an lạc, hạnh phúc trong […]

Tìm hiểu lời dạy của Ðức Phật đối với các bậc quân vương Ấn Ðộ

Đức Phật là bậc đạo sư, là người dẫn đường, Ngài chỉ ra con đường cải tạo tâm để mỗi người hướng về chánh pháp, thực hành thiện hạnh để chấm dứt khổ đau. Phật giáo là tôn giáo được xây dựng trên nền tảng đạo đức của xã hội, hướng đến sứ mệnh cải […]