Suy cử HT. Thích Thiện Pháp đảm trách cương vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước

Suy cử HT. Thích Thiện Pháp đảm trách cương vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước

Sáng 06/02/2018 – Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Phước lần thứ V, nhiệm kỳ (2017-2022) đã diễn tại Trung tâm Văn hoá tỉnh (P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài). Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (HĐTS GHPGVN) quang lâm chứng minh và ban đạo từ chỉ đạo Đại hội.

6365350257107887382_4.jpg

Nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

500 đại biểu gồm Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh (HĐCM); Hội đồng Trị sự – Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại biểu các Ban, Viện trực thuộc Trung ương Giáo hội; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong vùng phụ cận; chư tôn đức Ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh; Đại biểu Tăng ni, Phật tử trong toàn tỉnh; đại biểu khách mời, đại biểu khách quý gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước, huyện, thị trong toàn tỉnh; tổ chức tôn giáo bạn đã đến tham dự.

Sau phần nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và nhập từ bi quán, Ban Tổ chức cung thỉnh Đoàn Chứng minh 08 vị, Đoàn Chủ toạ 09 vị, Đoàn Thư ký 03 vị, Ban Kiểm soát 03 vị vào vị trí làm việc. Chủ tịch HĐTS GHPGVN Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chứng minh tối cao và Chỉ đạo Đại hội; Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng ban Tổ chức Đại hội V GHPGVN tỉnh Bình Phước là Chủ toạ Đoàn Chủ toạ Đại hội.

6365350348442927802_1.jpg

Chư Tôn đức Chứng minh, Chủ toạ Đại hội

Ban chứng minh Đại hội gồm: Chư Tôn đức HĐCM: HT. Thích Giác Tường, HT. Thích Nhuận Thanh; HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN: chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: HT. Thích Giác Toàn, HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Thiện Đức, Phó ban Kiểm soát T.Ư; HT. Thích Nhật Phát.

Chủ toạ Đại hội gồm: HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư, Trưởng ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Bình Phước kiêm Trưởng ban Tổ chức Đại hội; HT. Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 T.Ư; Chư Tôn đức Phó Văn phòng 2 T.Ư: HT. Thích Tấn Đạt, UV. Thư ký HĐTS, HT. Danh Lung, UV. Thư ký HĐTS, HT Giác Liêm, UV. Thường trực HĐTS, TT. Thích Quang Thạnh, UV. HĐTS; Chư Tôn đức Thành viên Ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Bình Phước: TT. Thích Tĩnh Cường, UV. HĐTS, TT. Thích Thiện Trí, TT. Thích Đồng Tấn.

 Ban Thư ký Đại hội: ĐĐ. Thích Chiếu Pháp, ĐĐ. Thích Giác Đạo, ĐĐ. Thích Quảng Hiền.

 Ban Kiểm soát: TT Thích Từ Tấn, ĐĐ. Thích Chơn Lý, ĐĐ. Thạch Nê.

6365350504731802312_1.jpg

Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nguyện, UV. Thường trực HĐTS, Quyền Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư

6365350257107887382_6.jpg

Chính quyền tham dự

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Đỗ Văn Phớc, Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam, Ban Dân vận T.Ư; ông Trà Quang Thanh, Vụ phó Vụ công tác tôn giáo phía Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Trung Dũng, Cục phó Cục An ninh Xã hội, BCA; ông Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Trưởng ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo tỉnh; bà Lê Thị Xuân Trang, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; ông Lê Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; Phạm Thành Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước; ông Hồ Thanh Sơn, Trưởng phòng An ninh – Xã hội, Công an tỉnh; ông Lý Trọng Nhân, Phó ban Dân vận Tỉnh uỷ, ông Trần Thương Quyền, Phó ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện chính quyền, mặt trận, đoàn thể tỉnh, huyện, thị thuộc tỉnh Bình Phước và phường sở tại.

6365350370935047312_1.jpg

Đại biểu dự Đại hội

6365350370935047312_2.jpg

Phóng viên Trang tin điện tử Phật sự Miền Tây truyền hình trực tiếp

Thay mặt Đoàn Chủ toạ, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, Chủ toạ Đoàn Chủ toạ đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức Thích Thiện Pháp nhấn mạnh: “Đại hội Đại biểu tỉnh Bình Phước lần thứ V, nhiệm kỳ (2017-2022) được diễn tiến hành trong tinh thần đoàn kết hoà hợp. Đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với Phật giáo tỉnh Bình Phước, mở ra một giai đoạn phát triển đổi mới của Phật giáo với chủ đề của Đại hội Phật giáo toàn quốc là “Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển”. Có thể nói đây là cơ hội cũng là nguồn cảm hứng để toàn thể Tăng Ni và Phật tử tỉnh Bình Phước thể hiện tốt vai trò đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết hoà hợp, tận dụng những lợi thế sẵn có, tích cực đóng góp công sức phụng sự đạo pháp và dân tộc trong giai đoạn đất nước hội nhập, hướng đến một tương lai tươi sáng trong sự nghiệp xương minh Phật pháp và góp phần vào công cuộc phát triển quê hương đất nước. Chúng tôi thiết nghĩ, tinh thần tích cực và truyền thống quý báu này sẽ là nền tảng để Phật giáo Bình Phước phấn đấu vượt qua những khó khan thử thách hoàn thành các mục tiêu và trọng trách trong nhiệm kỳ tới.

Hoà thượng Trưởng ban Tổ chức khẳng định: “Trong thời gian qua, Phật giáo Bình Phước luôn nhận được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của chư Tôn đức Trung ương Giáo hội và sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Dân vận, Ban Tôn giáo, Phòng An ninh Xã hội, Công an Tỉnh; cũng như các ngành hữu quan tại địa phương, chính nhờ sự quan tâm hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi vô cùng quý báu này mà toàn thể Tăng, Ni, Phật tử tỉnh nhà mới có thể an tâm hành đạo, phụng sự nhân sinh, thực hiện tốt tinh thần “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”, cũng chính nhờ những điều kiện thuận lợi này mà Phật giáo tỉnh nhà từng bước ổn định về nhân sự và công tác Phật sự.

Nhân đây, xin được thay mặt Tăng ni Phật tử chân thành ghi nhận công đức cống hiến của chư Tôn đức  Tăng ni và Phật tử cho sự nghiệp ổn định và phát triển GHPGVN tỉnh Bình Phước trong các nhiệm kỳ qua mà nay không còn tiếp tục tham gia do niên cao theo quy định của Giáo hội”, Hoà thượng nhấn mạnh.

Hoà thượng Trưởng ban Tổ chức bày tỏ: “Phật giáo Bình Phước chúng con rất mong chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS dành nhiều thời gian quan tâm sâu sắc hơn nữa, định hướng và có chỉ đạo kịp thời trong công tác Phật sự để hỗ trợ Phật giáo Bình Phước hoàn thành tốt sứ mạng hoằng pháp lợi sanh, đem đạo vào đời, góp một phần nhỏ công sức vào sự nghiệp phát triển chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thông qua dự thảo Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ IV Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, ĐĐ. Thích Chiếu Pháp nhấn mạnh: “Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ IV (2012-2017) đã kết thúc với nhiều chương trình hoạt động Phật sự thành tựu viên mãn. Qua đó, cho thấy sự hài hoà, đoàn kết; sự nhiệt huyết được đặt trên nền tảng của dân chủ, bình đẳng và trí tuệ tập thể giữa các tông phái Phật giáo trong ngôi nhà chung của Phật giáo Bình Phước. Đặc biệt là sự chỉ đạo kịp thời, thấu đáo và hỗ trợ từ Trung ương Giáo hội; sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và các cấp tại địa phương. Từ đó, tạo tiền đề sáng suốt cho những thiết kế chương trình hoạt động Phật sự phù hợp với Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước; góp phần hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng được đề ra trong Nghị quyết IV của Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2012-2017, đề ra.”.

Do điều kiện thực tế khách quan, lẫn thực thể chủ quan tác động dẫn đến một số Phật sự còn tồn đọng chưa thực hiện được. Qua đó, trong nhiệm kỳ tới nhiệm kỳ V (2017-2022), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước sẽ thực hiện có hiệu quả tối ưu các chương trình đã được thiết kế trong Đại hội V và bám sát chủ đề của Trung ương Giáo hội đề ra trong nhiệm kỳ: “Đoàn kết – Ổn định – Phát triển” làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động Phật sự của Giáo hội tỉnh Bình Phước. Để từ đó, tạo đà đồng hành phát triển cùng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”, Đại đức cho biết.

Với truyền thống hơn 20 năm (1997-2017), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước hình thành, ổn định và phát triển đến nay đã chứng minh cho giá trị lợi ích của Đạo pháp – Dân tộc luôn là một. Đoàn kết nội bộ các hệ phái trong ngôi nhà chung của Phật giáo Bình Phước; đoàn kết gắn bó giữa đạo đời; đoàn kết các tôn giáo bạn trong toàn tỉnh Bình Phước, là nhiệm vụ hướng đến việc thực hiện có hiệu quả bước đầu mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội IV, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước đã thực hiện, mặc dù chưa rốt ráo, do điều kiện thực tế khách quan và Phật sự của Tăng Ni và các hệ phái Phật giáo, cũng như tín đồ Phật tử trong toàn tỉnh Bình Phước của nhiệm kỳ IV (2017-2022).

6365350403638944752_2.jpg

HT. Thích Thiện Pháp

Thay mặt Ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Bình Phước, HT. Thích Thiện Pháp tuyên bố mãn nhiệm. Hoà thượng nhấn mạnh: “Với nhiệm vụ và trọng trách được giao, Ban Trị sự lâm thời đã cố gắng hết sức mình, bằng tinh thần đoàn kết hoà hợp, vận động sự đồng thuận của chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự các huyện thị, các cơ sở tự viện và Tăng Ni Phật tử trong toàn tỉnh cùng nhau hiệp lực với Ban Trị sự lâm thời tiếp tục thừa hưởng những thành quả của Ban Trị sự các nhiệm kỳ trước, hoạt động tốt công tác Phật sự để tiến tới Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2022. Chỉ trong thời gian ngắn, Ban Trị sự lâm thời đã hoàn thành một số Phật sự quan trọng trong đó có nhiệm vụ lựa chọn, hiệp thương, bàn bạc, giới thiệu cơ cấu khung nhân sự cho Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.

Sau khi Ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Bình Phước tuyên bố mãn nhiệm; HT. Thích Thiện Pháp, Trưởng ban Trị sự Lâm thời GHPGVN tỉnh Bình Phước, Trưởng ban Tổ chức Đại hội trình bày dự thảo danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước, khoá V (nhiệm kỳ 2017-2022). 

6365350984119084312_1.jpg

Hoà thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN biểu quyết lấy ý kiến về dự thảo nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Bình Phước. Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, khoá V (nhiệm kỳ 2017-2022), gồm 57 vị, trong đó 02 vị chứng minh, 21 vị Ban Thường trực Ban Trị sự và 34 vị Uỷ viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh do HT. Thích Thiện Pháp đảm trách cương vị Trưởng ban Trị sự; TT. Thích Tĩnh Cường, đảm trách cương vị Phó ban Thường trực và HT. Thích Huệ Thông đảm trách cương vị Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo.

6365351045846832732_3.jpg

Tân Ban Trị sự ra mắt và đón nhận Bức khánh chúc mừng của Hoà thượng Chủ tịch

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Hoà thượng Thích Thiện Pháp, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Phước khoá V nhấn mạnh: “Nâng cao vai trò trách nhiệm của toàn Ban, thể hiện tinh thần đoàn kết hoà hợp để lèo lái con thuyền Phật giáo Bình Phước vượt qua những sóng gió thử thách của thời đại hội nhập phát triển. Ban Trị sự rất cần sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của chư tôn Giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS, sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Tỉnh, các ban, ngành, sở chức năng liên quan, sự đồng thuận của chư Tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử.