Dalai Lama

Họ hàng của cảm xúc

Một cách tiếp cận có ích cho việc hiểu các cảm xúc có hại của chúng ta là xem chúng có họ hàng với nhau, phân biệt bởi trạng thái tâm liên hệ nằm sâu bên dưới. Chẳng hạn, các cảm xúc thuộc họ giận dữ, như ghét bỏ, thù địch, và ác ý, đều […]

chi tiết