khoá tu một ngày an lạc BTS PG huyện Bù Đăng tại chùa Đăng Pháp

khoá tu Một Ngày An Lạc do BTS PG huyện Bù Đăng tổ chức tại chùa Đăng Pháp

    Ai cũng biết rằng, trong cõi Ta bà kiếp sống khổ đau. Tuy nhiên, nhiều người không biết nguyên nhân mang đến khổ đau, mà chỉ biết than trời trách đất, cuộc sống bất công, không biết nhân quả, tội phước, không biết gieo nhân lành để gặt quả lành, gieo nhân ác […]

chi tiết