Lễ Hưng Công Xây Dựng Chùa Thanh Đức

Lễ Hưng Công Xây Dựng Chùa Thanh Đức

     Hình ảnh ngôi chùa là hình ảnh vô cùng thiêng liêng của tín đồ phật tử. Dù lịch sử ngàn năm có sang trang, nhưng trong bất cứ một làng xã nào cũng hình thành ngôi chùa để nương náu nếp sống tâm linh trong tinh thần từ bi cứu khổ, vô ngã […]

chi tiết