PGBP – Lễ Bố Tát – Tụng Giới

PGBP – Lễ Bố Tát – Tụng Giới

     Sáng ngày 12/10/2023 nhằm ngày 28/08 Quý Mẹo tại Chùa Tỉnh Hội – Trụ Sở Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Phước, địa chỉ : Khu phố Phước Tân, phường Tân Thiện, Tp Đồng Xoài. Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Bình Phước, khai lễ Bố Tát định kỳ hàng tháng vào […]

chi tiết