Thiền Trà

Hớn Quản: Thiền Trà phương pháp trẻ hóa cộng đồng Phật Giáo

    Thiền trà có thể nói là một nét đẹp văn hóa Phật Giáo đương đại, là mô hình hoằng pháp mới phù hợp phần đông giới trẻ hiện nay.                                                   Dẫn đầu trong phong trào này […]

chi tiết