Trần Mạnh Tuấn

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn: “Nhờ đạo Phật tôi hiểu thêm rằng cuộc sống cần có sự sẻ chia”

Chúc mừng nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã phục hồi sau biến cố về sức khỏe, Giác Ngộ Online giới thiệu câu chuyện thú vị, lần đầu tiên được anh chia sẻ với Báo Giác Ngộ, trong số đặc biệt Vu lan với chủ đề “Quê hương”. Sau đêm 24-7, tại buổi biểu diễn dành tặng các bệnh nhân tại Bệnh […]

chi tiết