từ bi

Vai trò của từ bi đối với việc chăm sóc sức khỏe

Thông thường, khi tâm ta bị xáo trộn, lo lắng hay bất an thì những ảnh hưởng tiêu cực đó cũng sẽ tác động lên sức khỏe thể chất của chúng ta. Huyết áp tăng khiến chúng ta không thể đi vào giấc ngủ được. Theo kinh nghiệm của chính bản thân tôi, sự bình […]

chi tiết