Ban Thông tin truyền thông tổ chức phiên họp Phật sự năm 2023 và phương hướng Phật sự năm 2024

Ban Thông tin truyền thông tổ chức phiên họp Phật sự năm 2023 và phương hướng Phật sự năm 2024

     Nhằm tăng cường và đẩy mạnh thông tin truyền thông Phật giáo qua các nền tẳng xã hội kịp thời theo xu hướng hiện đại hoá thông tin      Sáng ngày 20/12/2023 nhằm ngày 08/11 Quý Mão. tại văn phòng Ban TTTT Phật Giáo tỉnh bình phước, chùa Vạn Quang. Xã Đồng […]

chi tiết