Thông báo

Thông báo của ban trị sự

THÔNG BÁO V/v: Thống kê thông tin và hình ảnh cơ sở Tự viện – Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; – Ban Thư Ký, Văn Phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; – Tăng Ni trụ trì, Ban quản tự, người đại diện các cơ sở Tự viện […]

chi tiết

Ban trị sự Phật giáo Bình Phước họp phiên định kỳ

Sáng nay vào lúc 08h15 – 05/12/2021. Tại Chùa Tỉnh Hội, Vp BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO VIỆT NAM tỉnh Bình Phước, Thường Trực BTSPG tiến hành phiên họp định kỳ về công tác Phật sự. Hoà Thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ Tịch TTHĐTSTƯ, Trưởng Ban BTSTƯ – Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo […]

Thông báo của HĐTSTƯ GHPGVN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ _____________ Số: 285/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 16 tháng  11  năm 2021 THÔNG BÁO Gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2021 —————————— Kính gửi:    – […]

Thông bạch: Về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 713 ngày Đức vua – Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ —————Số: 286/TB-HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021 THÔNG BẠCH Về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 713 Ngày Đức vua – Phật hoàng […]

Thông báo của BTSPG tỉnh

Như tin đã đưa , BTSPGVN tỉnh BP dự kiến tổ chức lễ tưởng niệm tại Chùa Tỉnh Hội – VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ. Nhưng do diễn biến tình hình dịch có nhiều biến động. BTSPGVN TỈNH nhận được công văn của thành phố Đồng Xoài phúc đáp. Vì vậy buổi lễ phải tạm […]